• Lorem ipsum

We hopen natuurlijk dat u tevreden bent over onze maaltijden en diensten. Het kan voorkomen dat er iets niet gaat zoals gepland. Klachten kunt u kenbaar maken door te bellen met 035 - 20 31 277 of een e-mail sturen naar [email protected]. We doen ons uiterste best om u een passende oplossing te bieden.

Daarnaast verwijzen we u naar onze klachtenregeling, die ook in onze algemene voorwaarden is opgenomen.

 

Artikel 26: Klachtenregeling
1. Gooise & Eemlandse Tafel spant zich in klachten omtrent de Diensten van Gooise & Eemlandse Tafel zo goed mogelijk te behandelen om zo tot verbetering van haar Diensten te komen. Contractspartij dient de klacht, met een volledige en duidelijk omschrijving, binnen vijf (5) Werkdagen te melden bij de afdeling klantenservice, bij voorkeur per e-mail naar [email protected] De klacht wordt, indien mogelijk, vijf (5) Werkdagen na ontvangst van de klacht, door Gooise & Eemlandse Tafel in behandeling genomen. Contractspartij wordt daarvan, indien mogelijk, vijf (5) Werkdagen na ontvangst van de klacht op de hoogte gesteld. Gooise & Eemlandse Tafel zal binnen 30 dagen na ontvangst van de klacht schriftelijk inhoudelijk reageren, tenzij dat redelijkerwijs niet mogelijk is. 

2. Bij klachten dient een Consument zich allereerst te wenden tot Gooise & Eemlandse Tafel. Bij klachten die niet in onderling overleg op- gelost kunnen worden, dient de Consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), die gratis zal bemiddelen. 

3. Mocht de bemiddeling niet tot een oplossing leiden, dan heeft de Consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie. De uitspraak hiervan is bindend en zowel Gooise & Eemlandse Tafel als Consument stemmen bij voorbaat in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de Consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr). 

4. Gooise & Eemlandse Tafel zal zich daarnaast inspannen klachten van een Contractspartij omtrent handelingen of gedragingen van andere Contractspartijen, in onderling overleg met die derden, zo goed mogelijk te behandelen. 

5. Het indienen van een klacht laat de overige verplichtingen van een Contractspartij onverlet.